Olaszos bemutatónk

2012 Szelek havának 21-ik napján, hírmondónk azzal az üzenettel érkezett, hogy felkérés érkezett a Nagy Sándor József Gimnáziumból, miszerint az ideiglenesen Magyarországon tartózkodó olasz diákok számára tartsunk egy kis íjász bemutatót.

Vasárnap már meg is beszéltük a részleteket, miközben a Tündérkertben építettük a mozgó célos új berendezésünket. Ugyanis a bemutató időpontja másnap, hétfőn délután 15 órára lett kijelölve. Így hát az idő rövidsége miatt  gyors döntéseket hoztunk, és a hat lelkes alapító tag illendően beöltözve megjelent a helyszínen, 23-án, hétfőn szokás szerint minden fegyverzetet összehordva, és a helyszínt előkészítve. Legelőször Áfra tanár úr érkezett, és elmondta, hogy  az olasz  diákok  programjának színesítését szem előtt tartva gondoltak mireánk.

Igaz, hogy idáig csak honi diákjainknak tartottunk bemutatót, de a feladat érdekesnek bizonyult, ezért hát érdeklődve vártuk az itáliai diákokat. Nem hiába, mert rövid idő múlva megjelent a huszonnégy fős sereglet tanáraiktól kísérve. A kürt és a dob többször is szólt, amíg a bevonulás tartott.  A diák csapat elhelyezkedett, és a Keszi Íjászai a szokásos harci kiáltással üdvözölte a vendégeket. A válasz-üdvözlés is elhangzott, és hamarosan többször és szívesen kiáltották a diákok a megtanult ?Hujj-hujj Hajrá-t!
Rövid előadást tartottunk a korról, melynek mi a hagyományát őrizzük, majd a fegyverek ismertetése következett. Bemutatásra kerültek az íjak, mint a kor ?csodafegyvere?, a fokosok, lándzsák, majd a ruhák, a díszes veretes övek, derekunkon a szablyával, tarsollyal, ivó kürttel és kis derültséget okozva Gáborunk övén egy autentikus bőrből készült mobil telefon tokkal is!


Az íjászok bemutatója következett, az íjjal lövés módjairól, utolsónak hagyva a zengő nyilak kilövését. Ezután unszolásunkra a diákok kipróbálták az íjjak használatát, a kelevéz dobálást, és nem utolsó sorban a karikás ostor megszólaltatását! Az ostor kezelését András mutatta be, és néhány diáknak (köztük lányok) sikerült is csergetni néhányat a többiek nagy üdvrivalgása közepette! Persze mi is rivalogtunk , hogy lelkesítsük a diákokat.


Hirtelen ötlettől vezérelve, Zsolt (a mi népi fafaragónk) és András fokost ragadtak, és harsány harci kiáltásokkal megpróbálták kíméletesen agyon verni egymást, természetesen bemutató jelleggel!  Így tehát a nyelvi problémák ellenére úgy éreztük sikerült egy kis hangulatot létre hoznunk, mint azt a fotografikus felvételeken is látni lehet. Itt kell megemlíteni fényképészünket Hajnit, aki mint TFKA (Tábori Fő Képalkotónk) kiválóan oldotta meg feladatát. Következett a fegyverek, íjjak, fokosok, lándzsák kiosztása a diákoknak, a készülendő csoportkép készítéséhez. A kedves tolmács tanárnőt megkértük, mondja meg a tanulóknak legyenek harciasak esetleg vérszomjasak, hogy a Fő Képész (Hajni) imígyen örökítse meg őket , az íjászokkal a háttérben.
A képek elkészültek, és utolsó mozzanatként a diákok minden íjásznak átnyújtottak egy üveg bort.  Ezzel  bizonyították, hogy tisztában voltak azzal, hogy az övünkön lógó ivótülköt mire is lehet használni!
Elkövetkezett a búcsúzás, és a csivitelő csapat a kerítés nyílásán lassan elhagyta a Tündérkertet.
Így tehát az utókor számára is rögzítve lett, miszerint nálunk jártak Berengár király földjéről érkezett kései leszármazottak, kiket sikerült legyőzés helyett meggyőznünk arról, hogy érdemes volt ezt a kis időt itt a Tündérkertben  körünkben eltölteni.
KÉPTÁR
Lejegyezte :                                                
Mogyorósi Imre
törzsfő
2012 április 25-én